Bình nóng lạnh Rossi loại vuông 20SQ

0981.953 356