Bình nóng lạnh Rossi loại ngang 15SQ

0981.953 356