Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG GỒM CÁC ĐIỀU KHOẢN

1.Sự chấp thuận

Bằng việc trao đổi thông tin của khách hàng thông qua việc gửi email, gọi điện thoại đề nghị chào giá và hỗ trợ về thông tin sản phẩm khi khách hàng có nhu cầu. Khi khách hàng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân thì chúng tôi sẽ tiến hành thu thập. Nếu khách hàng không đồng ý với chính sách này thì bạn hoàn toàn có thể không cung cấp thông tin khi chúng tôi yêu cầu.

2.Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin của khách hàng nhằm các mục đích:

+ Về đơn hàng: Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn

+ Dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ chăm sóc khách hàng: Bao gồm các phản hồi các yêu cầu và các khiếu nại của bạn

+ Theo yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền: Tùy theo quy định của pháp luật và cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu về cung cấp thông tin của bạn khi có yêu cầu

3. Thời gian lưu trữ

Toàn bộ thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ cho tới khi có yêu cầu hủy bỏ của khách hàng hoặc trong phạm vi thời gian lưu trữ cho phép của công ty chúng tôi.

4. Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoài các trường hợp sau đây:

+ Cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu

+ Việc sáp nhập, chuyển giao công ty (nếu có) liên quan đến vấn đề kinh doanh. Thông tin khách hàng sẽ được chuyển giao để phục vụ các dịch vụ sau bán hàng hoặc dịch vụ đang tiếp tục được cung cấp

+ Các nhà cung cấp thứ 3 có liên quan trực tiếp đến sản phẩm như công tác bảo hành, tặng quà khách hàng của hãng sản xuất ra sản phẩm đó hoặc nhà Phân phối chính thức của sản phẩm đó

5. An toàn dữ liệu

Các thông tin thanh toán được lưu trữ nội bộ tại công ty của chúng tôi. Không cung cấp cho các bên khác khi không nằm trong phạm vi cho phép ở mục 4.

6. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có quyền thay đổi thông tin đó bất kỳ lúc nào hoặc có quyền đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin đã cung cấp cho chúng tôi.

7. Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc của quý khách hàng vui lòng gọi tới số hottine: 0983 019 761 hoặc gửi về email: 369hoanggia@gmail.com

8. Hiệu lực của chính sách: Áp dụng từ ngày 01/01/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0981.953 356