Hiển thị tất cả 67 kết quả

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động 1 cực PS45N

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động – MCB 1 cực PS45S

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động – MCB 2 cực PS45N

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động 2 cực – MCB PS45S

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động 3 cực – MCB PS45N

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động 3 cực – MCB PS45S

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động 4 cực – MCB PS45N

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động 4 cực – MCB PS45S

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động 1 cực – MCB PS100H

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động 2 cực – MCB PS100H

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động 3 cực – MCB PS100H

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động 4 cực – MCB PS100H

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động 1 cực – MCB SC68N

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao chống dòng rò 2 cực VLL45N

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao chống dòng rò 2 cực SL68N

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao chống dòng rò 4 cực VLL45N

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao chống dòng rò 4 cực SL68N

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao an toàn BS121

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao an toàn BS68N

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao an toàn TRL32

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao an toàn BL68N

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động – MCCB SBE 60AF

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động – MCCB SBE 100AF

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động – MCCB SBE 200AF

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động – MCCB SBE 400AF

Thiết bị đóng cắt Sino

Cầu dao tự động – MCCB SBE 800AF

Giảm 8.000 
10.000  2.000 
Giảm 2.500 

Hộp nổi, đế âm

Đế âm S2157 Sino

5.000  2.500 
Giảm 2.000 

Hộp nổi, đế âm

Đế át SG100/M Sino

6.000  4.000 
Giảm 3.000 

Hộp nổi, đế âm

Đế âm vuông sâu S3157H Sino

8.000  5.000 
Giảm 3.000 

Hộp nổi, đế âm

Đế âm vuông nông S3157L sino

8.000  5.000 
Giảm 2.000 

Hộp nổi, đế âm

Đế nổi CK157RL Sino

7.000  5.000 
Giảm 3.000 

Hộp nổi, đế âm

Đế nổi CK157RH Sino

8.000  5.000 
Giảm 6.000 

Hộp nổi, đế âm

Đế âm đôi S2157/D Sino

15.000  9.000 
Giảm 6.000 

Hộp nổi, đế âm

Mặt át ST121,122/M,HA Sino

15.000  9.000 
Giảm 3.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Công tắc 1 chiều Sino

12.000  9.000 
Giảm 2.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Mặt che trơn S18 Sino

12.000  10.000 
Giảm 2.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Mặt 1,2,3 lỗ Sino

12.000  10.000 
Giảm 40.000 

Ống luồn dây điện, ống mềm

Ống luồn tròn SP D16-20-25-32 Sino

50.000  10.000 
Giảm 38.000 

Ống luồn dây điện, ống mềm

Ống luồn tròn Vanlock D16-20-25-32

48.000  10.000 
Giảm 3.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Mặt 4 lỗ Sino

16.000  13.000 
Giảm 3.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Mặt 5,6 lỗ Sino

16.000  13.000 
Giảm 4.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Công tắc 2 chiều Sino

18.000  14.000 
Giảm 5.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Ổ cắm đơn 2 chấu Sino

25.000  20.000 
Giảm 10.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Ổ cắm anten tivi Sino

40.000  30.000 
Giảm 10.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Ổ cắm đơn 3 chấu Sino

45.000  35.000 
Giảm 10.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Ổ cắm đôi 2 chấu Sino

45.000  35.000 
Giảm 5.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Ổ cắm đơn 2 chấu với 1,2 lỗ Sino

40.000  35.000 
Giảm 5.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Ổ cắm điện thoại 4 dây

50.000  45.000 
Giảm 5.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Ổ căm đôi 2 chấu với 1,2 lỗ

50.000  45.000 
Giảm 5.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Công tắc 2 cực 20A Sino

55.000  50.000 
Giảm 10.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Ổ cắm đôi 3 chấu Sino

60.000  50.000 
Giảm 10.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Ổ cắm 3 2 chấu Sino

60.000  50.000 
Giảm 15.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Ổ cắm máy tính 8 dây Sino (mạng lan)

70.000  55.000 
Giảm 10.000 

Tủ điện, tủ mặt nhựa, hộp nối

Tủ mặt nhựa 2/4 Attomat Sino-vanlock

90.000  80.000 
Giảm 10.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Hạt chiết áp quạt 400VA

100.000  90.000 
Giảm 10.000 

Mặt hạt, công tắc, ổ cắm

Hạt chiết áp đèn 500VA Sino

100.000  90.000 
Giảm 110.000 

Ống luồn dây điện, ống mềm

Ống luồn mềm SP-Vanlock D16-20-25-32

200.000  90.000 
Giảm 10.000 

Tủ điện, tủ mặt nhựa, hộp nối

Tủ mặt nhựa 3/6 Attomat Sino-Vanlock

120.000  110.000 
Giảm 40.000 

Tủ điện, tủ mặt nhựa, hộp nối

Tủ mặt nhựa 4/8 Attomat Sino-vanlock

200.000  160.000 
Giảm 35.000 

Tủ điện, tủ mặt nhựa, hộp nối

Tủ mặt nhựa 8/12 Attomat Sino-Vanlock

220.000  185.000 
Giảm 40.000 

Tủ điện, tủ mặt nhựa, hộp nối

Tủ mặt nhựa đế sắt 14/18 Attomat Sino-Vanlock

450.000  410.000 
Giảm 500.000 

Dây mạng cat5, dây mạng cat6

Dây mạng cat5 sino cuộn 305m

2.500.000  2.000.000 
Giảm 400.000 

Dây mạng cat5, dây mạng cat6

Dây mạng cat6 Sino cuộn 305m

3.000.000  2.600.000 
0981.953 356