Tủ mặt nhựa 3/6 Attomat Sino-Vanlock

120.000  110.000 

Tủ mặt nhựa chứa 3/6 Attomat MCB

Mã: E4FC3/6LA

Chủng loại: Chứa 3 đến 6 MCB

0981.953 356