Hiển thị tất cả 323 kết quả

51.000 
51.000 
58.000 
58.000 
63.000 
63.000 
80.000 
80.000 
95.000 
95.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDA95E27L 7W

112.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDO85E27L 7W

115.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDH70E27L 11W

115.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDN95E27L 7W

129.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDO110E27L 9W

134.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDA115E27L 9W

139.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDH105E27L 11W

139.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDI80E27L + LED bulb 5W

143.000 
145.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDN115E27L 9W

148.000 

Đèn led trong nhà

Đèn led tube PFLB10LT8 10W

152.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDI 110E27L 11W

162.000 
165.000 
171.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDNN104L7/30/42/65 7W

172.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDMM104L7/30/42/65 7W

172.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDO137E27L 11W

176.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDH125E27L 11W

180.000 

Đèn led dây Paragon

Đèn led dây LED5050 14,4W

182.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDA147E27L 11W

184.000 

Đèn led trong nhà

Đèn led tube PFLB18LT8 18W

185.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDOO104L7/30/42/65 7W

187.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDPP104L7/30/42/95 7W

187.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDNN104L9/30/42/65 9W

190.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDMM104L9/30/42/65 9W

190.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDN147E27L 11W

191.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDI 132E27L 11W

194.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDOO104L9/30/42/65 9W

210.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDPP104L9/30/42/65 9W

210.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDH145E27L 11W

211.000 

Đèn led ốp trần Paragon

Đèn led ốp trần OLK122280 22W

214.000 

Đèn led ốp trần Paragon

Đèn led ốp trần OLO122295 22W

214.000 

Đèn led ốp trần Paragon

Đèn led ốp trần OLN122295 22W

214.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDA160E27L 13W

215.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDI 155E27L 11W

218.000 
221.000 

Đèn led trong nhà

Đèn led tube PFLC9LT8 9W

238.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDNN157L12/30/42/65 12W

245.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDMM157L12/30/42/65 12W

245.000 
250.000 

Đèn led ốp trần Paragon

Đèn led ốp trần PLCA355L18/30/65 18W

251.000 

Đèn led ốp trần Paragon

Đèn led ốp trần PLCQ355L18/30/65 18W

251.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDOO157L12/30/42/65 12W

262.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDPP157L12/30/42/65 12W

262.000 
275.000 
275.000 
275.000 
276.000 
278.000 
284.000 

Đèn led ốp trần Paragon

Đèn led ốp trần OLO132355 32W

287.000 

Đèn led ốp trần Paragon

Đèn led ốp trần OLN132355 32W

287.000 

Đèn led ốp trần Paragon

Đèn led ốp trần 32W

287.000 
299.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGU3L/30 3W

300.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGU3L/30 3W

300.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDLL110L7 7W

303.000 
303.000 
318.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PISDII120L6/30/42/65 6W

319.000 
319.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDII 100L6/30/42/65 6W

319.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDJJ100L6/30/42/65 6W

319.000 
329.000 
329.000 
330.000 
333.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT3L/30 3W

346.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT3L/30 3W

346.000 
346.000 
347.000 
368.000 
368.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight OLS110L10/30/42/65 10W

375.000 
Giảm 166.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn Exit thoát hiểm Paragon 2 mặt PEXF23SC-G2 3W

546.000  380.000 
Giảm 52.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn Exit thoát hiểm Paragon 2 mặt PEXF23SC-G2

432.000  380.000 
Giảm 52.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn Exit thoát hiểm Paragon 2 mặt PEXF13SC-G2

432.000  380.000 
385.000 
385.000 
390.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLNE27 9W

394.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLNE27 9W

394.000 
400.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDFF90L5 5W

421.000 
422.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDA195E27L 20W

433.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDHH90L5/30/42/65 5W

436.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDGG90L5/30/42/65 5W

436.000 
437.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLKE27 9W

439.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLKE27 9W

439.000 
441.000 
441.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRFA195E27L 20W

443.000 
446.000 
457.000 
459.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLRE27 9W

462.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLRE27 9W

462.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLLE27 9W

468.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLLE27 9W

468.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDLL139L12/30/42/65 12W

471.000 
472.000 
473.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDII115L12/30/42/65 12W

473.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDJJ155L12/30/42/65 12W

473.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMD21SW 2x1W Paragon

477.000 
479.000 
479.000 
484.000 
490.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT5L/30 5W

520.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT5L/30 5W

520.000 
520.000 
525.000 
525.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDEE165L10/30/42/65 10W

542.000 
544.000 
545.000 
Hết hàng

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn thoát hiểm PEXA13SW 3W Paragon

546.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight OLA16L6/30/42/65 6W

553.000 
559.000 
559.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDJJ200L15/30/42/65 15W

559.000 
579.000 
583.000 
594.000 
597.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDII 200L15/30/42/65 15W

599.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLAE27 9W

605.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLAE27 9W

605.000 
613.000 
621.000 
621.000 
621.000 
624.000 
624.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight OLT115L15/30/42/65 15W

673.000 
679.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGV6L/30 6W

693.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGV6L/30 6W

693.000 
694.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGS4L/30 4W

705.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGS4L/30 4W

705.000 
724.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT6L/30 6W

725.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT6L/30 6W

725.000 
735.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn Exit thoát hiểm Paragon 1 mặt 3W PEXA13RW

739.000 
751.000 
761.000 
772.000 
796.000 
798.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMF3RC 3W Paragon

800.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDEE190L20/30/42/65 20W

807.000 
829.000 
829.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDLL180L20/30/42/65 20W

855.000 
870.000 
874.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BCD200 200W

900.000 
935.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGY3L/30 3W

955.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGY3L/30 3W

955.000 
962.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMD23SW 2x3W Paragon

980.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMC22SW 2x2W Paragon

980.000 
1.013.000 
1.020.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDEE230L30/30/42/65 30W

1.040.000 
1.041.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT9L/30 9W

1.049.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGS9L/30 9W

1.049.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT9L/30 9W

1.049.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGS9L/30 9W

1.049.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn Exit thoát hiểm Paragon 1 mặt PEXJ22SC 5W

1.068.000 
1.104.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDKK114L13/30/40/65 13W

1.144.000 
1.150.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMB21SW 2W Paragon

1.162.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn sạc khẩn cấp PEMC210SW 2x10W Paragon

1.170.000 

Đèn khẩn cấp, đèn Exit Paragon

Đèn thoát hiểm PEXI11CW 4W Paragon

1.179.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight OLT215L30/30/42/65 30W

1.190.000 
1.195.000 
1.257.000 
1.272.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLBE27 11W

1.308.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led gắn tường PWLBE27 11W

1.308.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDLL230L35/30/42/65 35W

1.329.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDKK114L18 30/40/65 18W

1.394.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight OLA36L18/30/42/65 18W

1.411.000 
1.437.000 
1.509.000 
1.526.000 
1.554.000 
1.563.000 
1.576.000 
1.576.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDKK150L18 /30/40/65 18W

1.578.000 
1.614.000 

Đèn led Panel Paragon

Máng đèn led panel PLPA40L 40W

1.625.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight PRDKK150L34/30/40/65 34W

1.626.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BPY1x40 1x36W

1.653.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight OLT315L45/30/42/65 45W

1.671.000 
1.706.000 
1.724.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGW6L/30 6W

1.853.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGW6L/30 6W

1.853.000 

Đèn phòng sạch Paragon

Đèn phòng sạch Paragon PIFS218L20

1.853.000 

Đèn led âm trần Paragon

Đèn led downlight OLA46L24/30/42/65 24W

1.855.000 
1.895.000 
1.906.000 

Đèn led ốp trần Paragon

Đèn led ốp trần PSCA8602L/30 86×0.2W

1.910.000 

Đèn led ốp trần Paragon

Đèn led ốp trần PSCB8602L/30 86×0.2W

1.910.000 

Đèn phòng sạch Paragon

Đèn phòng sạch Paragon PIFJ236L36

1.990.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT18L/30 18W

1.998.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT18L/30 18W

1.998.000 
2.007.000 

Đèn phòng sạch Paragon

Đèn phòng sạch Paragon PIFS236L36

2.293.000 

Đèn phòng sạch Paragon

Đèn phòng sạch Paragon PIFS318L30

2.390.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGW9L/30 9W

2.490.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGW9L/30 9W

2.490.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BPY2x40 G13 2x36W

2.562.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ LM-BLZD 2W

2.850.000 
2.852.000 

Đèn phòng sạch Paragon

Đèn phòng sạch Paragon PIFS418L40

3.017.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGZ18L/30 18W

3.057.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGZ18L/30 18W

3.057.000 
3.113.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BCD250 250W

3.504.000 
3.877.000 
4.117.000 
4.117.000 
4.223.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTL100L 100W

4.233.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTL100L 100W

4.233.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT36L/30 36W

4.382.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led âm sàn PRGT36L/30 36W

4.382.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTN80L 80W

4.465.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTN80L 80W

4.465.000 
4.678.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ LM-ZFZD-E4W 4W

4.780.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BYS1x36 1x36W

4.786.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BCD400 400W

5.102.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTL120L 120W

5.118.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTL120L 120W

5.118.000 

Đèn led cao áp Paragon

Đèn pha cao áp Hibay PHBEE100L 100W

5.188.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BYS2x36 G13 2x36W

5.216.000 

Đèn led cao áp Paragon

Đèn pha cao áp Hibay PHBDD100L 100W

5.324.000 
5.433.000 

Đèn led cao áp Paragon

Đèn pha cao áp Hibay PHBEE120L 120W

5.557.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTN120L 120W

5.586.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTN120L 120W

5.586.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTM120L 120W

5.589.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTM120L 120W

5.589.000 
5.628.000 
5.628.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BHY/Q1 G13 2x36W

5.650.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BHY/X G13 2x36W

5.650.000 

Đèn led cao áp Paragon

Đèn pha cao áp Hibay PHBCC100L 100W

5.700.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led dưới nước PSPB12L 12W

5.950.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led dưới nước PSPB12L 12W

5.950.000 

Đèn led cao áp Paragon

Đèn pha cao áp Hibay PHBEE150L 150W

5.979.000 
6.540.000 

Đèn led cao áp Paragon

Đèn pha cao áp Hibay PHBDD150L 150W

6.853.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTN160L 160W

6.906.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTN160L 160W

6.906.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BHY/Q2 G13 2x36W

7.400.000 
7.484.000 

Đèn led cao áp Paragon

Đèn pha cao áp Hibay PHBDD200L 200W

7.520.000 
7.595.000 
7.621.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BYS 1x36XJ 1x36W

7.900.000 
7.987.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTM150L 150W

8.036.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTM150L 150W

8.036.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTN200L 200W

8.192.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTN200L 200W

8.192.000 

Đèn led cao áp Paragon

Đèn pha cao áp Hibay PHBCC180L 180W

8.268.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led dưới nước PSPE24L 24W

8.300.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led dưới nước PSPE24L 24W

8.300.000 
8.316.000 
8.600.000 
8.600.000 
9.696.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led dưới nước PSPH36L 36W

11.000.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn led dưới nước PSPH36L 36W

11.000.000 

Đèn đường led Paragon

Đèn đường Led PSTM240L 240W Paragon

13.021.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn đường led PSTM240L 240W

13.021.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BZD 133-30 30W

13.160.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ PZD 130-60 60W

14.271.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ PZD 130-80 80W

16.566.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BZD 133-50 50W

18.008.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BZD 130-120 120W

20.979.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BZD 129-100 100W

22.363.000 

Đèn phòng chống nổ Paragon

Đèn chống nổ BZD 129-120 120W

23.256.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn sân tennis PTCA40065L 400W

28.235.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn sân tennis PTCA40065L 400W

28.235.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn sân tennis PHMA60065L 600W

48.350.000 

Đèn led ngoài trời

Đèn sân tennis PHMA60065L 600W

48.350.000 
0981.953 356