Dây mạng cat5 sino cuộn 305m

2.500.000  2.000.000 

Dây cat mạng Sino cat5

Cuộn: 305m

Khoảng cách làm việc tối đa: 150m

Tốc độ tải: 1GB cho khoảng cách 40m

0981.953 356