Cầu dao tự động – MCCB SBE 200AF

• Số cực: 2, 3 Cực
• Dòng định mức: 125-225A
• Điện áp cách ly danh định Ui: 750V
• Điện áp chịu xung danh định Uimp: 8kV

0981.953 356