Cầu dao tự động – MCCB SBE 400AF

• Số cực: 2, 3 Cực
• Dòng định mức: 250-400A
• Điện áp cách ly danh định Ui: 750V
• Điện áp chịu xung danh định Uimp: 8kV

0981.953 356