Cầu dao tổ hợp chống dòng rò và ngắt quá tải RCBO – SOL68E Sê-Ri

• Số cực: 2 cực
• Dòng định mức: 16-63A
• Độ nhạy (dòng rò): 30mA
• Điện áp định mức: 240V~ 50Hz
• Thời gian ngắt: < 0.1s
• ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 61009-1:1996

0981.953 356