Cầu dao tự động 2 cực – MCB PS45S

Số cực: 2 cực
• Dòng định mức: 6-63A
• Khả năng chịu dòng cắt: 6kA
• Điện áp định mức: 400V AC
• ​Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60898
• Đặc tính ngắt: loại C (Bảo vệ ngắn mạch theo nguyên tắc từ với dòng điện từ 5 đến 10In)

0981.953 356