Ổ cắm máy tính 8 dây Sino (mạng lan)

70.000  55.000 

Ổ cắm máy tính 8 dây (dùng cho mạng lan)

0981.953 356