Bình nóng lạnh Ariston Blu 30 lít vuông

0981.953 356