Bình nóng lạnh Rossi loại ngang 20SQ

0981.953 356