Bình nóng lạnh Rossi loại ngang 30SQ

0981.953 356