Bình nóng lạnh Rossi loại vuông 15SQ

0981.953 356