Bình nóng lạnh Rossi loại vuông 30SQ

0981.953 356