Bình nóng lạnh Ariston Blu 20 lít vuông

0981.953 356