Bu lông lục giác chìm đầu trụ inox 304 (m6x55)

Tên sản phẩm: Bu lông lục giác chìm đầu trụ inox 304 (m6x55)

Gồm 2 phần: Phần đầu Bu lông, Phần thân Bu lông.

– Phần đầu bu lông hình trụ bên ngoài và lục giác chìm bên trong thân trụ ( 6 cạnh chìm ).

– Phần thân bu lông hình trụ được tiện ren.

0981.953 356