Kẹp biên chất liệu nhôm (End Clamp 35 dài 30)

0981.953 356