Kẹp biên chất liệu nhôm (End Clamp 28 dài 30)

0981.953 356