Bu lông lục giác chìm đầu trụ inox 304 (m6x12)

Tên sản phẩm: Bu lông lục giác chìm đầu trụ inox 304 m6x12

0981.953 356