Ổ cắm 2 chấu panasonic WEV1081SW/ WEV1081-7SW

37.000  30.000 

WEV1081SW/ WEV1081-7SW
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC – 16A
Universal receptacle with safety shutter
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

0981.953 356