Đèn sưởi 4 bóng âm trần có điều khiển

0981.953 356