Hiển thị tất cả 22 kết quả

Điều hòa trung tâm và cục bộ

Dàn Nóng Airstage J-III

Điều hòa trung tâm và cục bộ

Dàn nóng Airstage J-IIIL

Điều hòa trung tâm và cục bộ

Dàn Nóng Airstage V-III Tropical

Điều hòa trung tâm và cục bộ

Dàn Nóng Airstage J-IIS

Giảm 1.800.000 
24.800.000  23.000.000 
Giảm 2.200.000 
27.800.000  25.600.000 
Giảm 2.600.000 

Điều hòa trung tâm và cục bộ

Điều hòa âm trần Fujitsu 12.000BTU AUAG12LVLAZ

29.100.000  26.500.000 
Giảm 2.600.000 

Điều hòa trung tâm và cục bộ

Điều hòa âm trần Fujitsu 18.000BTU AUAG18LVLAZ

30.100.000  27.500.000 
Giảm 2.500.000 
31.500.000  29.000.000 
Giảm 2.600.000 
31.600.000  29.000.000 
Giảm 2.800.000 

Điều hòa trung tâm và cục bộ

Điều hòa âm trần Fujitsu 24.000BTU AUAG24LVLAZ

32.500.000  29.700.000 
Giảm 3.000.000 
34.000.000  31.000.000 
Giảm 3.100.000 
40.600.000  37.500.000 
Giảm 3.500.000 

Điều hòa trung tâm và cục bộ

Điều hòa âm trần Fujitsu 30.000BTU AUAG30LVRAZ

42.000.000  38.500.000 
Giảm 3.100.000 
42.600.000  39.500.000 
Giảm 3.000.000 
43.000.000  40.000.000 
Giảm 3.500.000 
44.000.000  40.500.000 
Giảm 3.500.000 

Điều hòa trung tâm và cục bộ

Điều hòa âm trần Fujitsu 36.000BTU AUAG36LRLAZ

44.500.000  41.000.000 
Giảm 3.900.000 

Điều hòa trung tâm và cục bộ

Điều hòa âm trần Fujitsu 45.000BTU AUAG45LRLAZ

53.400.000  49.500.000 
Giảm 4.000.000 
55.000.000  51.000.000 
Giảm 4.000.000 
55.000.000  51.000.000 
Giảm 4.200.000 

Điều hòa trung tâm và cục bộ

Điều hòa âm trần Fujitsu 54.000BTU AUAG54LRLAZ

57.700.000  53.500.000 
0981.953 356