Cung cấp mới, dịch vụ bảo trì hệ thống điều hòa, thiết bị điện tại Hệ thống ngân hàng ACB phía Bắc

Chúng tôi đang tham gia cung cấp các gói dịch vụ tại Hệ thống ngân hàng ACB phía Bắc:

  1. Lắp đặt hệ thống đèn đường – Chi nhánh ACB Hưng Yên
  2. Bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm, cục bộ của hệ thống các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng ACB Hà Nội
  3. Cung cấp, sửa chữa thiết bị chiếu sáng của hệ thống các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng ACB
  4. Sửa chữa hệ thống tủ điện, tủ bù, bơm nước của ngân hàng ACB
  5. Cung cấp và lắp đặt mới điều hòa không khí Daikin các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng ACB Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0981.953 356