Hiển thị tất cả 11 kết quả

Giảm 26.000 

Thiết bị đóng cắt Panasonic

MCB 1P 6A 6kA 240VAC BBD1061CNV

86.000  60.000 
Giảm 22.000 
Giảm 53.000 

Thiết bị đóng cắt Panasonic

MCB 1P 50A 6kA 240VAC BBD1501CNV

203.000  150.000 
Giảm 47.000 

Thiết bị đóng cắt Panasonic

MCB 2P 06A 10kA 240VAC BBD2062CNV

247.000  200.000 
Giảm 138.000 

Thiết bị đóng cắt Panasonic

MCB 3P 10A 6kA 415VAC BBD3103CNV

438.000  300.000 
Giảm 137.000 
587.000  450.000 
Giảm 118.000 

Thiết bị đóng cắt Panasonic

MCB 4P 10A 6kA 415VAC BBD4104CA

618.000  500.000 
Giảm 130.000 

Thiết bị đóng cắt Panasonic

MCB 1P 80A 10kA 230VAC BBD108011C

730.000  600.000 
Giảm 100.000 

Thiết bị đóng cắt Panasonic

MCB 1P 100A 10kA 230VAC BBD110011C

800.000  700.000 
Giảm 300.000 

Thiết bị đóng cắt Panasonic

Cầu giao chống giật 4P BBDE42534CNV

1.500.000  1.200.000 
Giảm 400.000 
1.700.000  1.300.000 
0981.953 356