Hiển thị tất cả 16 kết quả

Giảm 10.000 

Dây cáp, băng keo cách điện

Băng dính cách điện nano PVC FKPT10 10YDS

60.000  50.000 
Giảm 7.000 

Dây cáp, băng keo cách điện

Băng dính cách điện Nano FKPT20 20YDS

107.000  100.000 
Giảm 50.000 

Dây cáp, băng keo cách điện

Dây điện thoại nhiều sợi 4 core 0.5mm NTV405

450.000  400.000 
Giảm 220.000 

Dây cáp, băng keo cách điện

Dây mạng Cat5e UTP NC5E-U10

720.000  500.000 
Giảm 120.000 

Dây cáp, băng keo cách điện

Dây cáp đồng trục chống nhiễu NRG6-80

620.000  500.000 
Giảm 140.000 
650.000  510.000 
Giảm 280.000 

Dây cáp, băng keo cách điện

Dây cáp mạng CAT6 NC6-U10

980.000  700.000 
Giảm 120.000 

Dây cáp, băng keo cách điện

Dây cáp mạng chống nhiễu NC5E-F10

920.000  800.000 
Giảm 155.000 
955.000  800.000 
Giảm 230.000 
1.230.000  1.000.000 
Giảm 500.000 

Dây cáp, băng keo cách điện

Cáp mạng chống nhiễu NC5E-F100

2.500.000  2.000.000 
Giảm 450.000 

Dây cáp, băng keo cách điện

Dây cáp mạng chống nhiễu NC5E-F100 O

2.950.000  2.500.000 
Giảm 350.000 
3.250.000  2.900.000 
Giảm 250.000 

Dây cáp, băng keo cách điện

Dây cáp mạng chống nhiễu NC5E-F100P

3.250.000  3.000.000 
Giảm 500.000 
4.000.000  3.500.000 
Giảm 350.000 
3.850.000  3.500.000 
0981.953 356