FTF25UV1V 9.000BTU 1 chiều thường gas R32

8.900.000  7.500.000 

Danh mục:
0981.953 356